• Rząd Polski planuje wprowadzić zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, aby umożliwić testowanie pojazdów autonomicznych
  • Ministerstwo Infrastruktury opracowało założenia projektu ustawy, które przewidują m.in. sprawdzanie autonomicznych pojazdów na drogach publicznych
  • Na razie opracowano jedynie założenia, projekt ustawy ma zostać przedstawiony dopiero w 2025 r.

To nie pierwszy raz, kiedy przyszłość wyprzedza rzeczywistość. Mowa o samochodach autonomicznych, które już dawno wyszły poza teoretyczne rozważania i coraz śmielej poczynają sobie w realnym świecie. Postępujące zmiany dostrzegł także polski rząd, który zamierza wprowadzić zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach, aby dostosować przepisy do postępującej w sektorze transportowym rewolucji technologicznej związanej z automatyzacją funkcji kierowania i kontroli nad pojazdami.

Resort infrastruktury przygotował już założenia do projektu ustawy, która m.in. zezwoli na testowanie pojazdów autonomicznych oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części na drogach publicznych. W ten sposób polski rząd chce odpowiedzieć na przyspieszenie ewolucji prowadzącej do autonomizacji transportu i umożliwić wprowadzenie do ruchu drogowego coraz powszechniej dostępnych innowacyjnych środków transportu, bez pogorszenia bezpieczeństwa.

Przedsiębiorcy chcą zmian, rząd — na razie — jest gotów na ich wprowadzenie

Ministerstwo nie ukrywa, że impulsem do rozpoczęcia prac nad projektem zmian są postulaty przedsiębiorców dotyczące automatyzacji transportu drogowego. Jako najważniejszy element, wymagający pilnej zmiany, wskazano przepisy w zakresie testowania pojazdów autonomicznych, bo te, które obowiązują, okazują się niewystarczające i ze względu na ograniczenia blokują rozwój inicjatyw związanych z automatyzacją. W efekcie wiele firm badawczych i produkujących nowoczesne systemy do samochodów, które mają w Polsce siedzibę, nie mogą np. testować nowych rozwiązań technicznych na polskich drogach.

Sposobem na rozwiązanie problemu ma być wspomniana nowelizacja przepisów. Na liście planowanych zmian znalazły się m.in. modyfikacja definicji pojazdu autonomicznego, co pozwoliłoby prowadzić testy niezależnie od stopnia automatyzacji pojazdu, wprowadzenie obowiązku poprzedzenia testów drogowych testami w ruchu poza drogami publicznymi, uzależnienie wydania zezwolenia na prowadzenie testów od posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, które obejmowałoby szkody powstałe w związku ze zdarzeniami niepożądanymi podczas przeprowadzanych testów.

Teraz założenia, przyjęcie projektu najwcześniej za rok

Planowanych zmian ma być więcej. Pierwotne założenia przewidują też rezygnację z wymogu posiadania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów i umożliwienie prowadzenia testów w oparciu o pojazdy wcześniej zarejestrowane, a także "zastąpienie obowiązku konsultacji z mieszkańcami gminy terminu i trasy prowadzonych testów obowiązkiem informowania mieszkańców o prowadzonych testach".

Pozostaje pytanie, co z pierwotnych założeń znajdzie się w znowelizowanych przepisach, jeżeli zmiany w ogóle zostaną wprowadzone. Na pewno nie dowiemy się tego zbyt szybko. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów określono na pierwszy kwartał 2025 r.