• Tymczasowe odstępstwa są podyktowane sytuacją kryzysową spowodowaną rosyjską agresją wojskową na Ukrainę
  • Wprowadzenie odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu dla kierowców pomoże zachować płynność realizacji przewozów osób i rzeczy w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym
  • Od 4 marca 2022 r. dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin, a tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin
  • Atak Rosji na Ukrainę — tu znajdziesz najnowsze informacje

Poniżej znajdują się zmiany, które zostaną wprowadzone w ramach tymczasowych odstępstw. Ministerstwo Infrastruktury zaznacza, że stosowanie poniższych tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. O to, co się zmienia na najbliższe tygodnie:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1);
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2);
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3);
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 5,5 godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7);
  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8).

Jak kierowcy TIR-ów mają stosować się do zmian od strony praktycznej?

Komunikat prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zawiera krótką instrukcję dla kierowców. Oto ona: "Kierowcy mają obowiązek wskazać odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego powody skorzystania z odstępstw, o których mowa powyżej. Jest to zwyczajowa praktyka w sytuacjach awaryjnych i ma zasadnicze znaczenie dla celów kontroli ww. przepisów".

– podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

W związku z wprowadzonymi tymczasowo odstępstwami Ministerstwo Infrastruktury oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego wierzy, że przedsiębiorcy transportowi w tym szczególnym czasie dochowają należytej staranności przy planowaniu i zarządzaniu ryzykiem zakłóceń w łańcuchach dostaw. Instytucje sugerują też, że nie należy dopuszczać do sytuacji, w których kierowcy będą prowadzili pojazdy w stanie zmęczenia. GITD przypomina również, że pracodawcy w dalszym ciągu pozostają odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz pozostałych użytkowników dróg. Zmiany wprowadza obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2022 r. M.P. 2022 poz. 293.