• Trasa ekspresowa S10 ma połączyć regiony Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza i będzie miała ponad 400 km
  • Droga S10 będzie pełniła funkcję alternatywnego szlaku transportowego na północ od autostrady A2 i ułatwi dojazd z Niemiec do Litwy
  • 76 km trasy jest już gotowe, ok. 171 km jest dopiero w przygotowaniu

Trasa ekspresowa S10 zapewni bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza. Docelowo droga będzie miała ok. 410 km długości i ze Szczecina przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń będzie prowadziła do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) w okolicy Naruszewa. Stąd, korzystając już z drogi ekspresowej S7, będzie można dotrzeć do Warszawy.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Droga S10 połączy zachód ze wschodem i szlakami Via Baltica oraz Via Carpatia

Nowa droga ekspresowa będzie pełniła jeszcze jedną ważną rolę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podkreśla, że będzie to alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2, a duży odcinek S10 stanie się częścią nowego, północnego korytarza pomiędzy zachodnią granicą z Niemcami i na wschodzie Polski z Litwą.

Droga ekspresowa S10 - stan na grudzień 2023 r. Foto: GDDKiA
Droga ekspresowa S10 - stan na grudzień 2023 r.

Plany GDDKiA przewidują, że na węźle Bydgoszcz Zachód droga S10 połączy się z trasą ekspresową S5, co umożliwi dotarcie do Nowych Marz na skrzyżowaniu z autostradą A1. Aktualnie opracowywany jest projekt przedłużenia S5 aż do Ostródy, gdzie trasa połączy się z drogą ekspresową S7. Dalej, korzystając już z S51, będzie można dojechać do Olsztyna i dalej na wschód drogą S16 aż do Ełku i skrzyżowania z S61. W ten sposób kierowcy będą mogli dotrzeć do międzynarodowych szlaków Via Baltica i Via Carpatia.

Droga S10: ponad 110 km w użytkowaniu, ale częściowo to jednojezdniowa trasa

Obecnie kierowcy mogą już korzystać z trasy pomiędzy węzłem Szczecin Zdunowo i końcem obwodnicy Stargardu. Dzięki tej drodze kierujący omijają Wałcz w woj. zachodniopomorskim, Wyrzysk w woj. wielkopolskim oraz Bydgoszcz (wykorzystując południowo-zachodnią część obwodnicy) i Toruń w woj. kujawsko-pomorskim. Łącznie w użytku jest ponad 110 km drogi, przy czym w pobliżu Wyrzyska droga jest w części jednojezdniowa. Jednojezdniowy jest również odcinek S10 na południe od Torunia.

Droga ekspresowa S10 - stan realizacji — grudzień 2023 r. Foto: GDDKiA
Droga ekspresowa S10 - stan realizacji — grudzień 2023 r.

Na przełomie września i października 2022 r. drogowcy ogłosili przetargi na realizację ośmiu nowych odcinków drogi S10 pomiędzy Szczecinem i Piłą. Łączna długość wszystkich fragmentów sięga niemal 114 km, a podpisanie umów na ich realizację planowane jest na 2024 r. Inwestycje powstaną w formule Projektuj i buduj i powinny zakończyć się w 2028 r.

Autostrada A1 razem z drogą S10, dlatego będzie trzeci pas ruchu

Już w realizacji są cztery odcinki od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe. Trzy wnioski o wydanie ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) złożono odpowiednio w lipcu, w sierpniu i w grudniu br., w przypadku czwartego wciąż opracowywane są materiały do wniosku o ZRID.

W przygotowaniu pozostają natomiast odcinki Wyrzysk — Bydgoszcz o długości 40 km, który w listopadzie 2023 r. uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz fragment o długości ok. 100 km pomiędzy autostradą A1 i OAW. Ponadto trwają prace przygotowawcze związane z poszerzeniem autostrady A1 o dodatkowy, trzeci pas ruchu na ok. 35-kilometrowym fragmencie Toruń — Włocławek. W tym miejscu autostrada będzie miała wspólny przebieg z drogą S10.

Droga S10: około 100 km na wschód od autostrady A1

Jadąc w kierunku Warszawy autostrada A1 i trasa S10 będą rozdzielały się na węźle Włocławek Północ, skąd S10 poprowadzi nowym mostem na Wiśle do gminy Fabianki i dalej na wschód, aby w gminie Tłuchowo przekroczyć granicę woj. kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Ta część trasy będzie miała ok. 40 km długości, kolejne ok. 60 km znajdzie się już na terenie woj. mazowieckiego.

Droga S10 będzie przebiegała na południowy wschód od Płocka i połączy się z tym miastem poprzez drogę krajową DK60. Ta druga zostanie wybudowana w nowym śladzie i będzie miała dwie jezdnie. Trasa S10 będzie miała swój koniec na północnym przebiegu OAW, tj. S50, w okolicach miejscowości Naruszewo.

"Dokumentacja obejmuje także 20 km połączenia drogą S10 z S7 za pomocą S50, która będzie odcinkiem OAW. Zadanie to stanowi także jedną z kluczowych inwestycji towarzyszących budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego" — dodaje GDDKiA.