• Via Baltica będzie elementem transeuropejskiego korytarza transportowego. Docelowo trasa ma biec od Finlandii przez Litwę i Łotwę aż do Polski
  • Na niektórych odcinkach prace nie idą zgodnie z planem. Większość prac powinna się jednak zakończyć do końca przyszłego roku
  • Więcej takich historii znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

GDDKiA podaje informacje o postępach prac na poszczególnych odcinkach Via Baltica.

"W ubiegłym roku oddaliśmy do ruchu cztery odcinki S61 o łącznej długości ok. 72 km. W połączeniu z funkcjonującymi wcześniej fragmentami wydłużyło tę ekspresówkę do ponad 105 km. Kierowcy mają do dyspozycji trasę od Śniadowa do węzła Łomża Południe, od węzła Kolno do końca obwodnicy Szczuczyna oraz Wysokie koniec obwodnicy Suwałk" czytamy w komunikacie. Kiedy kolejne odcinki?

Mapa inwestycji Via Baltica od Warszawy do przejścia granicznego w Budzisku Foto: GDDKiA
Mapa inwestycji Via Baltica od Warszawy do przejścia granicznego w Budzisku

Podborze — Śniadowo

Trwa budowa połączenia drogi ekspresowej S8 z S61 o długości blisko 19,5 km wraz z nowym węzłem Podborze na S8. Inwestycja przewiduje również przebudowę ok. 3 km tej trasy. Prace nad tym odcinkiem zostały rozpoczęte w grudniu 2021 r. mimo zimowego okresu.

"Zakończenie robót i udostępnienie kierowcom tego odcinka S61 planowane jest jesienią 2023 r." dodaje białostocki oddział GDDKiA.

Łomża Południe — Łomża Zachód

Realizacja tego odcinka ma opóźnienie.

"Z łącznic węzła Łomża Południe kierowcy już korzystają, natomiast cała trasa, o łącznej długości ok. 7,2 km, choć jest już gotowa, pozostaje wyłączona z ruchu. Węzeł Łomża Zachód, z którym ten fragment S61 ma się połączyć, jest realizowany w ramach sąsiedniego odcinka obwodnicy Łomży" tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

"Ta zaś będzie zrealizowana w nieco późniejszym terminie ze względu na nierzetelnego wykonawcę, z którym zmuszeni byliśmy w ubiegłym roku rozwiązać umowę" zaznacza GDDKiA.

Łomża Zachód — Kolno

To kolejny fragment, w którym był problem z wykonawcą. "Kolejny odcinek pomiędzy węzłami Łomża Zachód i Kolno stanowi obwodnicę Łomży o długości 12,9 km z nowym mostem na Narwi. W maju 2021 r. odstąpiliśmy od umowy z winy wykonawcy, który po uzyskaniu decyzji ZRID nie zamierzał przejść do fazy budowy, oficjalnie powołując się m.in. na pandemię COVID-19 i niemożność przyjazdu kilkudziesięciu pracowników z Włoch" czytamy w wytłumaczeniu opóźnienia.

Ten fragment zostanie oddany do użytku w 2024 r., ale pełna przejezdność jest planowana dopiero na 2025 r.

Szczuczyn — Ełk Południe

"Na budowie pierwszego z trzech odcinków, ponad 23-kilometrowego Szczuczyn - Ełk Południe położono już 90 proc. nawierzchni betonowej, a na pozostałej części trwają intensywne prace mające na celu połączenie wszystkich wykonanych fragmentów" informuje GDDKiA.

Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac to III kwartał 2022 r.

Ełk Południe — Wysokie

Intensywne prace trwają również na budowie kolejnego, 23-kilometrowego odcinka w okolicy Ełku. Prace ruszyły jesienią 2020 r., po uzyskaniu decyzji ZRID. "Obecnie wykonawca przystępuje do układania nawierzchni betonowej. Powstaje również łącznik w ciągu przyszłej S16 i węzeł Ełk Wschód na połączeniu z S61. Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie ponad 60 proc." czytamy w informacji.

Termin zakończenia prac szacuje się na II kwartał 2023 r.

Suwałki — Budzisko

"Ostatni, przygraniczny odcinek S61 ma długość ponad 24 km. Zaawansowanie rzeczowe prac szacowane jest na około 75 proc. (...) W ramach inwestycji wybudowane zostaną Miejsca Obsługi Podróżnych Żubryn Zachód i Żubryn Wschód oraz Budzisko Zachód i Budzisko Wschód" czytamy w informacji.

Drogę planują oddać do użytku już we wrześniu tego roku.

Via Baltica stworzy korytarz transportowy

W zamyśle droga ekspresowa S61 będzie łączyła się z drogą S8 Wrocław–Warszawa–Białystok, tworząc wspomniany międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica, który docelowo przejmie ruch tranzytowy pomiędzy krajami Bałtyckimi i Europą Zachodnią.

Z ponad 311 km przyszłej Via Baltica w Polsce, kierowcy mają już do dyspozycji nieco ponad 200 km.