• Od czerwca pieszy zbliżający się do przejścia będzie mieć pierwszeństwo
  • Korzystanie na przejściu z urządzeń mobilnych może skutkować niższym odszkodowaniem
  • Więcej podobnych informacji na stronie głównej Onet.pl

"Pozytywnie odbieram zmiany skutkujące zmniejszeniem dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym oraz zmuszające do większej ostrożności zarówno kierowców jak i pieszych. W zamyśle ustawodawcy zmiany mają przełożyć się na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie – na mniejszą liczbę wypadków oraz rozmiary szkód z nich wynikających" – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. UŁ, Rzecznik Finansowy.

Policyjne statystki są zatrważające. Tylko w 2020 r. doszło na przejściach do ponad 2,8 tys. wypadków. Ucierpiało w nich ponad 3 tys. osób, a 213 zmarło. Funkcjonariusze do rachuby biorą także rowerzystów, którzy przejeżdżają przez przejścia dla pieszych.

Co zmienia się od 1 czerwca 2021 r.?

Zmiany w prawie o ruchu drogowym wchodzą w życie 1 czerwca. Część z nich poważnie wpłynie na kulturę jazdy i zasady zachowania się na drodze. Do najważniejszych zmian należą:

  1. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.
  2. Kierowca samochodu powinien zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić mu pierwszeństwa.
  3. Pieszy ma zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

Zignorowanie zakazu korzystania z telefonu lub tabletu na przejściu może prowadzić do poważnych konsekwencji - zdrowotnych, ale także finansowych. Obecnie trudno jeszcze określić o jaki procent ubezpieczyciele będą chcieli obniżać wypłacane kwoty. Nie wiadomo też, na ile i w jakich wypadkach takie próby będą skuteczne

"Kluczowe będzie, jak sądy będą rozpatrywały ewentualne spory w kontekście nowych przepisów. Chodzi o zasadę, że pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem już w chwili wchodzenia na przejście dla pieszych, a nie jak dotychczas dopiero wtedy, gdy już się na nim znajdował. Warto też zwrócić uwagę na inny nowy przepis nakazujący kierowcom zmniejszenie prędkości przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych" - dodaje Golecki.