W Polsce stale rośnie liczba transportów nienormatywnych. Tylko jeden z oddziałów GDDKiA — ten w Rzeszowie wydał w 2022 r. 744 zgody na tego typu przejazdy. W 2019 r. wydano tam takich 342 decyzji. W 2020 r. było ich 508, w 2021 r. — 688.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Najbardziej znanym chyba transportem był konwój maszyny TBM, której zadaniem jest wydrążenie tunelu na trasie drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe — Babica. Było to wyjątkowe przedsięwzięcie pod względem logistycznym i technicznym. To właśnie na jego przykładzie rzeszowski oddział GDDKiA zademonstrował, jak wyglądają przygotowania do przejazdów nienormatywnych i same transporty.

Transporty ponadnormatywne — jak się to robi?

Transport maszyny TBM, mimo że najbardziej spektakularny, był tylko kroplą w morzu transportów ponadnormatywnych. Aby usprawnić przejazd "kolosów", które coraz częściej poruszają się po naszych drogach, powstają np. obiekty, które to ułatwiają. Przykładem tego typu konstrukcji są np. ronda, które umożliwiają przejazd po wyspie środkowej. Pozwalają one na łatwiejsze, bezkolizyjne i bezpieczne korzystanie z sieci dróg pojazdom nienormatywnym. Tego typu obiekty istnieją m.in. na DK28, DK77 czy też DK94.

Cała trasa każdego przejazdu jest precyzyjnie zaplanowana. Wszystkie odcinki i obiekty inżynierskie poddawane są szczegółowym ekspertyzom. Wybiera się taką trasę, aby każdy jej element mógł przyjąć taki niecodzienny transport. W przypadku transportów, przewożących maszynę TBM, przygotowania w wyspecjalizowanych firmach trwały przez wiele miesięcy.

Największy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Transport maszyny TBM właśnie dlatego odbywał się w nocy. Mimo tego każdy z konwojów posiadał także specjalistyczne zabezpieczenie w postaci znaków informacyjnych o zmiennej treści (VMS), mobilnych poduszek zderzeniowych umieszczonych za każdą z kolumn, pilotów kierujących ruchem oraz obstawę policji.

Ruszył 11 listopada 2022 r. z portu Famet w Opolu, a na miejsce przeznaczenia dotarł 29 listopada 2022 r. Drugi konwój z elementami maszyny przemieszczał się po polskich drogach od 20 grudnia 2022 r. Ostatnie elementy TBM dotarły na miejsce 30 stycznia 2023 r.

Każdy z transportów jest oczywiście inny — dostosowany do przewożonego ładunku, ale niektóre z nich są naprawdę imponujące. Najlepszym przykładem jest wspomniany już transport maszyny TBM. Do przewozu największych elementów wykorzystano zestawy, o bezprecedensowych jak na polskie warunki, wymiarach. Miały szerokość 9 m i długość 74 m. Ważyły ok. 260 ton, co łącznie z ładunkiem daje ok. 500 ton. Każdy z takich zestawów składał się z ciągnika balastowego ciągnącego dwie wielkie platformy i drugiego ciągnika balastowego, który je pchał i zamykał zestaw. Pozostałe transporty składały się już tylko z jednego ciągnika oraz platformy o szerokości od 6 do 8 m i długości 35-40 m.

Ładowanie formularza...