• Jeszcze w tym roku może dojść do dotkliwego zaostrzenia kar wobec sprawców wykroczeń drogowych
 • Według rządowych planów kluczowe podwyższenie stawek mandatów i wydłużenie ważności punktów karnych nastąpi w grudniu br.
 • Zmiany obejmą przepisy dotyczące polis OC oraz obowiązkowych badań technicznych aut. Póki jednak mowa o projektach, trudno ocenić, czy nowe przepisy na pewno wejdą w życie
 • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Zgodnie z rządowymi planami już od 1 grudnia 2021 r. zacznie obowiązywać nowy taryfikator i grzywny w wysokości nawet do 30 tys. zł. Podkreślamy jednak, że mimo prowadzonych prac legislacyjnych (projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym dopiero został przyjęty przez Radę Ministrów), są to wciąż tylko plany! Zanim bowiem nowe przepisy staną się obowiązującym prawem, czeka je jeszcze etap głosowań w Sejmie i Senacie, a następnie wymagany podpis prezydenta. To wszystko trwa i może się znacząco wydłużyć, szczególnie na etapie poprawek zgłaszanych podczas prac parlamentarnych.

Przyjmując jednak, że jeśli z punktu widzenia legislacji wszystko pójdzie zgodnie z planem, to od 1 grudnia czeka nas spora rewolucja. A co dokładnie?

 • Wydłużenie ważności zgromadzonych punktów karnych z 1 roku do 2 lat.
 • Okres ważności punktów karnych liczony będzie od chwili uregulowania mandatu lub grzywny.
 • Nawet 15 punktów karnych będzie można uzyskać za jedno wykroczenie.
 • Wysokość składki polisy OC będzie uzależniona od dorobku punktowego kierowcy.
 • Górna granica wysokości mandatów sięgnie 5 tys. zł. Gdy nastąpi kumulacja wykroczeń, stawka wzrośnie do 6 tys. zł.
 • Grzywny za wykroczenia drogowe wzrosną z 5 tys. zł do 30 tys. zł.
 • Nawet do 30 tys. zł za wykroczenia na przejazdach kolejowych (objeżdżanie zapór, wjazd przy opuszczaniu szlabanu).
 • Najniższa stawka mandatu za wykroczenie wobec pieszego wzrośnie do 1,5 tys. zł. Jeśli podobne wykroczenie zostanie popełnione w ciągu dwóch kolejnych lat, kara wrośnie do 3 tys. zł.
 • Nawet 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia (np. drobna szkoda parkingowa)
 • Przekroczenie prędkości o 30 km/h (bez względu na to, czy wykroczenie ma miejsce w obszarze zabudowanym, czy poza nim) będzie oznaczać mandat w wysokości 1,5 tys. zł.
 • Kara aresztu lub grzywna min. 2,5 tys. zł za jazdę dla nietrzeźwych kierujących.
 • Kara w wysokości 1 tys. zł dla nietrzeźwych kierujących hulajnogą czy rowerem.

Przeczytaj także: Czy zaostrzenie kar to dobry pomysł? Komentarz redakcji

Nie sposób pominąć tak szumnie zapowiadanej konfiskaty pojazdu (dotyczy kierujących po pijanemu lub pod wpływem narkotyków). Ta zostanie wprowadzona wraz z nowelizacją Kodeksu karnego. Pod koniec lipca rzecznik rządu Piotr Muller zapowiedział dopracowywanie zmian w prawie karnym bez wskazania planowanej daty wejścia jej w życie. Otwartą kwestią pozostają szczegóły dotyczące przepadku pojazdu (czy wystarczy przekroczyć określony próg podczas kontroli trzeźwości, czy też konfiskata nastąpi dopiero po spowodowaniu wypadku czy kolizji?).

Zmiany planowane na grudzień to nie wszystko. Już w 2022 r. czekają nas kolejne nowości związane z polisami OC. Kluczowe są przepisy dotyczące podwyżki płacy minimalnej. Od niej zaś uzależnione są stawki kar za brak wymaganego ubezpieczenia.

 • Nawet 1200 zł zapłacimy za opóźnienie w wykupieniu OC sięgające 1-3 dni.
 • Brak polisy OC (opóźnienie sięga od 4 do 14 dni) oznacza karę 3 tys. zł.
 • Maksymalna stawka mandatu za brak polisy OC sięgnie w przyszłym roku kwoty 6 tys. zł.
 • Gdy polisy OC nie będą mieć auto ciężarowe, autobus czy ciągnik – kara wrośnie z 8,4 tys. zł do 9 tys. zł.

Nie zapomniano także o regulacjach dotyczących obowiązkowych badań technicznych. Od dawno zapowiadano zmiany, by wywrzeć większy nacisk nie tylko na kierowców (szczególnie tych, którzy zaniedbują swoje auta), ale także diagnostów (by uniknąć typowego "przymykania oka" na widoczne defekty). Zgodnie z przyjętymi założeniami nowe przepisy zaczną obowiązywać już od początku 2022 r. Póki co nie jest to jednak przesądzone ze względu na krytykę m.in. ze strony diagnostów.

 • Podczas przeglądu technicznego samochód będzie fotografowany, a dokumentacja będzie przechowywana przez okres 5 lat.
 • Ważność badania technicznego będzie przedłużona o czas, o który je przyspieszyliśmy (maksymalnie do 30 dni).
 • Podwójna opłata za przegląd techniczny będzie pobierana od spóźnialskich (przekroczenie terminu o 30 dni).
 • Prawo do ponownego przeglądu technicznego w sytuacji, gdy właściciel auta jest niezadowolony z wyniku badania. Innymi słowy, badanie można podważyć.

Przeczytaj także: zmiany w badaniach technicznych. Szczegóły przepisów