• Nie trzeba już sprawdzać, czy DMC auta ciągnącego przyczepę nie jest mniejsze niż 1,33 DMC przyczepy
  • W przypadku przyczep, które po raz pierwszy mają być zarejestrowane w Polsce, należy zwrócić uwagę, czy hamowane są w nich koła wszystkich osi
  • To, że przyczepa ma cztery koła, wcale nie oznacza, że według dokumentów musi być przyczepą dwuosiową

Przypomnijmy: jeżeli auto wyposażone jest w hak i producent dopuszcza ciągnięcie nim przyczep, to w dowodzie rejestracyjnym pojazdu znajdziemy dwie wartości określające, jakie parametry może podpięta do niego przyczepa. W rubryce O.1 dowodu znajduje się informacja o maksymalnej masie całkowitej przyczepy wyposażonej w hamulec, a w rubryce O.2 z reguły niższa masa przyczepy niehamowanej. Od pierwszego stycznia 2023 r. przestał obowiązywać głęboko ukryty w przepisach, dodatkowy wymóg, określający, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego przyczepę nie może być niższa niż 1,33 DMC podpiętej do auta przyczepy.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo