Podróżując szeroką, trzypasmową Autostradową Obwodnicą Wrocławia (A8), przejeżdżając po pięknym Moście Rędzińskim nad Odrą, potem obok nowoczesnego stadionu powstałego na Euro 2012, można poczuć dumę, że w Polsce w końcu mamy nowoczesną infrastrukturę drogową. Jadąc dalej w kierunku Niemiec, można jednak doznać szoku. Wjazd na autostradę A4 brutalnie sprowadza na ziemię. Problemem nie jest stan nawierzchni. Nagle robi się dziwnie wąsko, pojawiają się znaki z ograniczeniem prędkości do 110 km/h. O co chodzi?

A4 to główna trasa tranzytowa w tym regionie (jest częścią drogi międzynarodowej E40, leży w III transeuropejskim korytarzu transportowym sieci TEN-T) prowadząca do naszego zachodniego sąsiada, z którym mamy największą wymianę handlową. Na drodze nie brakuje więc kolumn ciężarówek, ruch jest bardzo duży nie tylko w godzinach szczytu, dochodzi do kolizji i awarii, służbom trudniej dojechać do miejsca zdarzenia, tworzą się wielokilometrowe korki, szczególnie na odcinku pomiędzy Legnicą a Wrocławiem.

Autostrada A4 bez pasa awaryjnego Foto: Katarzyna Prusakiewicz / Auto Świat
Autostrada A4 bez pasa awaryjnego

A4 Wrocław-Krzyżowa: ponad 100 km nie spełnia parametrów autostrady

Wszystko przez brak pasa awaryjnego na długim, bo ponad stukilometrowym odcinku od Wrocławia do Krzyżowej, czyli rozwidlenia z dalszym biegiem autostrady A4 do Jędrzychowic i A18 do Olszyny.

Na tym fragmencie trasa A4 nie spełnia następujących warunków technicznych:

  • pas awaryjny występuje tylko na krótkich odcinkach;
  • geometria węzłów w wielu przypadkach nie jest dostosowana do standardów autostradowych;
  • brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych.

Lata mijają i praktycznie nic się nie zmienia. W lipcu br. zamontowano odcinkowy pomiar prędkości liczący 8 km (kamery zainstalowane są pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie), który ma wymusić na kierowcach spokojniejszą jazdę. Co jednak ze stanem drogi?

Autostrada A4: GDDKiA planuje rozbudowę, ale...

Spytałem Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, czy i kiedy planowa jest rozbudowa newralgicznego odcinka tej autostrady. Otrzymałem pozytywną odpowiedź od Joanny Borkowskiej z oddziału GDDKiA we Wrocławiu. Dolnośląska autostrada A4 zostanie poszerzona do trzech pasów ruchu w każdym kierunku z pasem awaryjnym. Jednak informacje te są i dobre i złe, bo kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

A4 Krzyżowa — Legnica

Przebudowę trasy podzielono na dwa zadania. Pierwsze to 35-kilometrowy odcinek Krzyżowa — Legnica, przy czym składa się on z dwóch fragmentów: od węzła Krzyżowa do węzła Krzywa (ok. 14 km) oraz od węzła Krzywa do węzła Legnica-Południe (ok. 21 km). Nowa droga powstanie tuż obok i w śladzie tej istniejącej. Najpierw zostanie wybudowana jezdnia równoległa do obecnej trasy (po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie innych niezbędnych obiektów), na którą zostanie przełożony ruch. Następnie odbędzie się rozbiórka starej drogi i budowa nowej drugiej jezdni.

GDDKiA złożyła już dwa wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla ich rozbudowy, które z kolei są potrzebne do kolejnego etapu, czyli uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID), która umożliwi wybór wykonawcy w przetargu.

Zwycięzca powinien rozbudować wskazane 35 km A4 do 2029 r. Realizacja zadania planowana jest w formule "Projektuj i buduj" w latach 2027 – 2029. Będzie sfinansowana ze środków budżetu państwa (została wpisana do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z perspektywą do 2033 r.).

Autostrada A4 bez pasa awaryjnego Foto: DarSzach / Shutterstock
Autostrada A4 bez pasa awaryjnego

A4 Legnica — Wrocław Wschód

Znacznie gorzej sytuacja wygląda dalej, czyli od Legnicy do Wrocławia (80 km). Tutaj jeszcze nie ma decyzji co do wariantu nowej trasy. GDDKiA informuje, że zbliża się do zakończenia prac przygotowawczych związanych z planowaną rozbudową.

W 2021 r. podpisano umowę na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R) dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku Legnica Południe (z węzłem) — Wrocław Wschód (bez węzła). Z powodu wzajemnego oddziaływania dokumentacja prowadzona jest również dla drogi ekspresowej S5 Sobótka — Bolków.

W ostatecznym protokole Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych ma zostać zarekomendowany wariant przebiegu drogi potrzebny do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Poinformowano, że zatwierdzenie protokołu planowane jest jeszcze w tym kwartale. To jednak marne pocieszenie, ponieważ do rozpoczęcia przebudowy A4 jeszcze daleka droga.

- można przeczytać w komunikacie GDDKiA.