• Kierowcy poruszający się pojazdami bez ważnych badań technicznych narażają się na mandat, a w przypadku kolizji lub wypadku na odmowę wypłaty odszkodowania
  • Wypłatę odszkodowań z OC sprawcy reguluje ustawa, w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia AC są to wewnętrzne zapisy ubezpieczyciela
  • W niektórych sytuacjach brak przeglądu nie powinien być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania, ale o tym decyduje samo towarzystwo ubezpieczeniowe
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Chyba nawet sami protestujący diagności nie spodziewali się takiego obrotu sprawy. Okazuje się bowiem, że ich akcja protestacyjna zwróciła uwagę nie tyle rządzących, ile samych kierowców, którzy przypomnieli sobie, że istnieje coś takiego jak badanie techniczne.

Część użytkowników pojazdów z pewnością ze zdziwieniem zauważyła, że termin obowiązkowego przeglądu już minął i czym prędzej udali się na badania techniczne. Przy okazji sami kierowcy zainteresowali się konsekwencjami jazdy bez przeglądu. A te mogą być dotkliwe finansowo i nie chodzi wyłącznie o mandat.

Nie masz ważnego przeglądu, licz się z mandatem nawet 3 tys. zł

Jak przypomina towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa, jedną z konsekwencji jest wspomniany już mandat. Podczas kontroli policjanci zgodnie z taryfikatorem mogą ukarać kierowcę mandatem w wysokości nawet 3 tys. zł, a także zatrzymać dowód rejestracyjny do czasu przeprowadzenia badania technicznego.

A co z samym ubezpieczeniem i wypłatą odszkodowania? Tu wszystko zależy od tego, czy mówimy o obowiązkowym ubezpieczeniu OC, którego zakres ochrony został określony ustawowo, czy o dobrowolnym ubezpieczeniu AC, którego zapisy tworzą sami ubezpieczyciele.

Ubezpieczenie OC reguluje ustawa, AC własne przepisy ubezpieczyciela

W przypadku OC brak ważnego badania technicznego nie stanowi przeszkody przy wypłacie odszkodowania. Jak precyzuje Compensa, dzięki polisie OC odpowiedzialność za zdarzenie przejmuje na siebie ubezpieczyciel, a jedną z sytuacji, w których OC nie chroni sprawcy wypadku, jest kolizja pojazdów należących do tej samej osoby.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Przy ubezpieczeniu AC kluczowymi okazują się zapisy zawarte w tzw. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Compensa zwraca uwagę, że te co prawda różnią się w zależności od ubezpieczyciela, ale większość towarzystw podobnie podchodzi do kwestii korzystania z pojazdu bez ważnych badań technicznych.

Czy brak przeglądu zawsze jest podstawą do odmowy wypłaty pieniędzy?

Zgodnie z prawem podczas powstania szkody pojazd powinien być dopuszczony do ruchu zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. A w Polsce bez ważnego badania technicznego nie wolno wyjeżdżać na drogę. W efekcie brak przeglądu może być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania z AC.

Kluczowe w tej sytuacji jest stwierdzenie "może", bo oznacza, że odmowa nie jest obligatoryjna. Compensa wyjaśnia, że jeśli do uszkodzenia pojazdu doszło na skutek wadliwego działania hamulców, wtedy z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone, o ile nie mamy ważnego badania technicznego. Ale jego brak nie powinien mieć znaczenia w przypadku kradzieży pojazdu lub jego zniszczenia przez wandali lub wichurę.

Warto pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Wyjaśnienia ubezpieczycieli to jedno, a rzeczywistość to drugie. Wielu kierowców żali się, że gdy dochodzi do sytuacji, w której ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie, część towarzystw szuka wszelkich podstaw do odmowy wypłaty. I nawet, jeżeli niektóre ze skarg faktycznie są bezpodstawne, to i tak w swoim własnym interesie lepiej pamiętać o terminie przeprowadzenia badania technicznego, aby przynajmniej ten jeden aspekt nie dał ubezpieczycielowi żadnych podstaw do odmowy wypłaty ubezpieczenia.