Rozwiązanie opracowywane wspólnie przez Continental Engineering Services wspólnie z Volterio składać się ma z dwóch elementów. Pierwszy z nich umieszczony ma być w podwoziu samochodu, a drugi na podłodze w garażu, gdzie auto będzie parkować.

Jednostka "podłogowa" Foto: Continental
Jednostka "podłogowa"

Po zajęciu przez samochód miejsca parkingowego oba komponenty mają się ze sobą łączyć. Continental oczywiście przewidział, że parkowanie nie zawsze będzie idealne, a samochód nie zawsze będzie się znajdować w dokładnie tym samym miejscu, więc element umieszczony na podłodze będzie mógł skorygować swoją pozycję (do 30 cm). Dla obu podzespołów systemu bez znaczenia ma być także kąt, pod jakim będą połączone. Robot Volterio i Continentala wykorzystywać ma złącze "stożkowe", dla którego wzajemna orientacja podłogi i pojazdu nie mają żadnego znaczenia. Obydwoma elementami zarządzać ma inteligentny system, wykorzystujący ultraszerokopasmową transmisję danych na krótkich dystansach.

Element umieszczany w samochodzie Foto: Continental
Element umieszczany w samochodzie

Rozwiązanie początkowo przewidziane będzie do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych z mocą prądu 22 kW (prąd naprzemienny). W drugim etapie opracowany ma zostać także system dostosowany do miejsc publicznych (np. garaży, stacji paliw itp.) o mocy zwiększonej do 50 kW. Wariant ten obejmować ma także dostosowanie systemu do obsługi pojazdów użytkowych.

System opracowywany wspólnie przez Continentala i Volterio ma łączyć w sobie zalety już opracowanych rozwiązań - ładowania indukcyjnego oraz klasycznych ładowarek, wykorzystujących kable. Ma być równie wygodne, co indukcyjne, bo wystarczy zająć miejsce parkingowe, ale w odróżnieniu od niego, korzystać będzie z fizycznego połączenia tak, jak używane obecnie kable.

Pierwsze systemy bliskie produkcji mają powstać do połowy 2022 r. Produkcja seryjna planowana jest na 2024 r. Za rozwiniecie system do dojrzałości produkcyjnej, wdrożenie do produkcji oraz za samo jego wytwarzanie odpowiadać ma Continental Engineering Services.