• Nissan wraz z Uniwersytetem w Wasedzie opracował proces, który pozwala na odzyskanie z silników elektrycznych nawet 98 proc. pierwiastków ziem rzadkich.
  • Opracowany proces pirometalurgiczny nie wymaga demontażu silnika, co pozwala zaoszczędzić ok. 50 proc. czasu w porównaniu z obecnie stosowaną metodą.
  • Oferowany w Japonii model Note e-Power z 2020 r. wykorzystuje magnesy zawierające o 85 proc. mniej pierwiastków ziem rzadkich niż Leaf z 2010 r.

Nissan oraz Uniwersytet w Wasedzie prowadzą testy wspólnie opracowanego procesu umożliwiającego skuteczne odzyskiwanie związków metali ziem rzadkich z magnesów wykorzystywanych w silnikach zelektryfikowanych samochodów. Jeżeli testy powiodą się, to proces ten zostanie wdrożony najpóźniej w połowie lat 20. XXI w.

Odzysk pierwiastków ziem rzadkich na poziomie 98 proc.

Z już przeprowadzonych testów wynika, że nowo opracowany proces pozwala na odzyskanie z silników nawet 98 proc. pierwiastków ziem rzadkich. Ponadto nowa technologia pozwala zaoszczędzić około 50 proc. czasu w porównaniu z obecnie stosowaną metodą, ponieważ nie trzeba rozmagnesowywać, usuwać ani demontować magnesów.

Nissan współpracuje z Uniwersytetem w Wasedzie od 2017 r. Ten japoński uniwersytet ma bogate doświadczenie w badaniu recyklingu i wytapianiu metali nieżelaznych. W ramach prowadzonej współpracy w marcu 2020 r. udało się opracować proces pirometalurgiczny nie wymagający demontażu silnika.

Mniejszy wpływ na środowisko i unormowanie cen

U podstaw prac prowadzonych przez Nissana i Uniwerystet w Wasedzie leży fakt, że większość silników w zelektryfikowanych samochodach wykorzystuje magnesy neodymowe, które zawierają metale ziem rzadkich, takie jak neodym lub dysproz. Dzięki ograniczeniu ich wykorzystania możliwe jest zminimalizowanie szkodliwych dla środowiska procesów stosowanych w górnictwie i rafinacji, a także wyeliminowanie braku równowagi między podażą a popytem, co prowadzi do zmienności cen dla producentów, a w konsekwencji także dla klientów.

Nissan od 2010 r. już na etapie projektowania dąży do ograniczenia zawartości ciężkich pierwiastków ziem rzadkich w magnesach wykorzystywanych w jednostkach napędowych. Przykładem może być oferowany w Japonii model Note e-Power z 2020 r., który wykorzystuje magnesy zawierające o 85 proc. mniej ciężkich pierwiastków ziem rzadkich niż Nissan Leaf z 2010 r. Ponadto japoński producent ponownie przetwarza pierwiastki ziem rzadkich usuwając magnesy z silników, które nie spełniają standardów produkcyjnych i nie mogą zostać ponownie zainstalowane w aucie.