• Rada UE przyjęła rozporządzenie Euro 7 dotyczące limitów emisji z pojazdów drogowych
  • Rozporządzenie ustanawia nowe przepisy o limitach emisji z samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła stanowisko Parlamentu Europejskiego. Tym samym przyjęte zostało rozporządzenie Euro 7, ustanawiające nowe przepisy o limitach emisji z samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Koniec silników spalinowych na razie wciąż od 2035 r.

Euro 7 jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej z 2020 r. na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności oraz planu działania z 2021 r. na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. 19 kwietnia 2023 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE) 2023/851, które zakłada zaostrzenie normy emisji CO₂ dla nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych.

Przyjęte w kwietniu 2023 r. przepisy przewidują całkowitą redukcją emisji dla samochodów osobowych i dostawczych do 2035 r. To oznacza, że od 2035 r. na rynku europejskim nie będą już sprzedawane nowe auta osobowe i dostawcze z silnikami spalinowymi, chociaż te wciąż pozostaną dostępne. Przepisy nie obejmują ciężarówek, autobusów i innych ciężkich pojazdów.

Euro 7 z nowymi, ostrzejszymi normami, ale bez rewolucji

Dopiero co przyjęte rozporządzenie Euro 7 wprowadza przepisy o emisjach spalin z pojazdów drogowych, ale też o innych rodzajach emisji, wytwarzanych np. podczas ścierania opon i hamowania. Ponadto przepisy określają wymogi dotyczące trwałości akumulatorów.

W przypadku aut osobowych i dostawczych w mocy pozostają obowiązujące limity emisji przewidziane w ramach normy Euro 6, zaostrzono natomiast wymogi dotyczące cząstek stałych. Z kolei w odniesieniu do autobusów i samochodów ciężarowych zaostrzono limity różnych substancji zanieczyszczających, a także uregulowano emisje, np. podtlenku azotu (N₂O), które wcześniej w ogóle nie były określone.

W rozporządzeniu Euro 7 pojawiły się również bardziej rygorystyczne limity emisji cząstek wytwarzanych podczas hamowania. Co ważne, nowe przepisy wprowadzają specjalne limity dla samochodów elektrycznych. Ponadto w Euro 7 zawarto surowsze wymogi dotyczące okresu eksploatacji wszystkich pojazdów, także pod względem przebiegu.

Harmonogram wprowadzania rozporządzenia w życie zależy od rodzaju pojazd

Zatwierdzenie przez Radę stanowiska Parlamentu Europejskiego jest równoznaczne z przyjęciem aktu wykonawczego. Po podpisaniu go przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji.

Data, od której rozporządzenie będzie stosowane, zależy od rodzaju pojazdu i wynosi:

  • 30 miesięcy w przypadku nowych typów samochodów osobowych i dostawczych oraz 42 miesiące w przypadku nowych samochodów osobowych i dostawczych;
  • 48 miesięcy w przypadku nowych typów autobusów, samochodów ciężarowych i przyczep oraz 60 miesięcy w przypadku nowych autobusów, samochodów ciężarowych i przyczep;
  • 30 miesięcy w przypadku nowych układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych montowanych w samochodach osobowych i dostawczych oraz 48 miesięcy w przypadku montowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i przyczepach.