• Z dniem 21 września 2022 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące m.in. ścieżek rowerowych i ruchu pieszych
  • Ścieżka rowerowa jest teraz dla pieszego tym samym co jezdnia czy torowisko. Nie może przekraczać jej w dowolnym punkcie, ale po oznakowanym przejściu lub wyjątkowo w miejscach wymienianych przez Prawo o ruchu drogowym
  • Nowelizacja wprowadza też nowe pojęcie przejścia sugerowanego, czyli takiego, które technicznie przystosowane jest do przekraczania ścieżki rowerowej, ale nie jest specjalnie oznakowane. Na takim "umownym" przejściu pieszy musi przepuścić jadący pojazd
  • Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Do tej pory reguły gry nie były pod tym względem tak restrykcyjne, a piesi przechodzili przez ścieżki rowerowe tam, gdzie było im wygodnie. Teraz to się zmieni, ponieważ inna będzie sama definicja ścieżki. Nowe przepisy z punktu widzenia pieszych zrównują drogę dla rowerów z jezdnią lub torowiskiem, a to oznacza, że przejść przez taką drogę będzie można tylko w określonych miejscach, głównie po oznakowanym przejściu (albo poza nim, jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m), ewentualnie po tzw. przejściu sugerowanym. To nowe pojęcie określane jest jako "nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych".

Zobacz także: Ścieżka rowerowa kończy się w rowie. "Zgodnie z przepisami"

Jak rozpoznać przejścia sugerowane? Może to być trudne, jeśli nie zadbają o ich wyznaczenie zarządcy dróg. Na razie wiadomo tyle, że podpowiedzią może być obniżony krawężnik w konkretnym miejscu.

Dalszy ciąg tekstu pod materiałem wideo

To już kolejne nowe przepisy zaostrzające obecnie funkcjonujące Prawo o ruchu drogowym. Wcześniej, od 17 września weszły w życie m.in. te mówiące o podwójnych karach dla drogowych recydywistów. Od stycznia 2022 r. mamy też nowy taryfikator mandatów, przewidujący znacznie wyższe niż wcześniej kary m.in. za przekroczenie prędkości. Teraz przyszła pora na uregulowanie ruchu pieszych i rowerzystów.

Zobacz także: Marek Konkolewski, ekspert ruchu drogowego: mandaty są za wysokie, a system punktowy niespójny

Pierwszeństwo pieszego tylko na oznakowanym przejściu

Od 21 września "Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych". Przejście przez drogę dla rowerów w nieodpowiednim miejscu będzie wykroczeniem i może grozić mandatem w wysokości nawet 200 zł (jeśli np. wejdzie na ścieżkę bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem) albo 300 zł (jeśli podczas przechodzenia będzie rozmawiał przez telefon).

Co ważne — o ile pieszy, znajdujący się na oznakowanym przejściu dla pieszych, ma pierwszeństwo przed pojazdem, to w przypadku przejścia sugerowanego zasada jest inna.

— Pieszy na przejściu sugerowanym nie będzie miał pierwszeństwa. Powinien pokonać je najkrótszą drogą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów, ustępując pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na drodze — mówi serwisowi prawo.pl Tomasz Matuszewski, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.

Przepisy dopuszczają też w wyjątkowych przypadkach przechodzenie poza wyznaczonym przejściem, a także poza przejściem sugerowanym. Zgodnie z Art. 13. Prawa o ruchu drogowym, jest to możliwe, "jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu". Jednak przechodząc przez drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych, należy się uważnie rozejrzeć i upewnić, że nie powodujemy zagrożenia.

Zobacz także: Wyprzedzał na ciągłej linii. Po zmianie przepisów kara była dotkliwa

Tego nie wolno pieszym

Czego jeszcze nie wolno robić pieszym? Szczegółowo informuje o tym znowelizowany Art. 14 Prawa o ruchu drogowym. Zakazuje m.in.: wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów bezpośrednio przed jadący pojazd, przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów, zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko.

Źródło: rp.pl, prawo.pl, sip.lex.pl